มีแต่พลังของประชาชนอันกว้างใหญ่ไพศาลร่วมใจกันต่อสู้อย่างพร้อมเพรียงเท่านั้น จึงจะกอบกู้ความหายนะของประเทศชาติและสร้างชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนได้

ภาพ :มติชนรายวัน 6 ก.ค.2558