ดัชนีจุดที่เรายืน มุมที่เรามอง

 
Blog Summary Widget

   มีแต่พลังของประชาชนอันกว้างใหญ่ไพศาลร่วมใจกันต่อสู้อย่างพร้อมเพรียงเท่านั้น จึงจะกอบกู้ความหายนะของประเทศชาติและสร้างชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนได้