กะทะบทความ

สนับสนุนการต่อสู้เพื่อขจัดระบอบทักษิณ
ทวงคืนอำนาจรัฐมาเป็นของมวลมหาประชาชน
ประณามและคัดค้านการใช้ความรุนแรงและ

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุกคาม ทำร้าย และลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพประชาชนที่ชุมนุมอย่างสันติ

 
 

"หลังหน่วยค้นคว้าของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ ไทย ได้ออกงานวิชาการนำเสนอมุมการวิเคราะห์สังคมไทยในปัจจุบัน เมื่อ 25 ธันวาคม 2554  ที่ผ่านไปไม่นาน 


เร็วๆ นี้ 'กะทะข่าว' สังคมนิยมไทย ได้รับบทความพิเศษขนาดยาวล่าสุดของโฆษกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งนำเสนอมุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งทางสากลและในประเทศ พร้อมด้วยข้อเสนอ กองบรรณาธิการจึงขอนำมาตีพิมพ์ไว้สำหรับผู้สนใจติดตามข่าวคราวจากพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศพรรคนี้

มีอะไรบ้างในกะทะบทความ../../../Archive.html